– Eg har teke stikkvegar i livet, og er langt frå fullkommen. Eg er verken Jesus eller ein røvar, men ein stad i mellom der trur eg du finn meg, seier Jan-Tørres Nordstrand.
– Eg har teke stikkvegar i livet, og er langt frå fullkommen. Eg er verken Jesus eller ein røvar, men ein stad i mellom der trur eg du finn meg, seier Jan-Tørres Nordstrand.

Eit liv mellom Jesus og røvaren