I Austevoll kommune er det kvar skuledag opptil 462 elevar som får spandert transport mellom heim og skule (Illustrasjonsfoto)
I Austevoll kommune er det kvar skuledag opptil 462 elevar som får spandert transport mellom heim og skule (Illustrasjonsfoto)

Austevoll brukte 3,9 millionar kroner på skuleskyss i fjor

I fjor var det 462 elevar frå Austevoll kommune som hadde bruk for skyss til grunnskulen. Delen er mykje større enn snittet.

I heile Noreg får dryge 21 prosent av alle elevar i grunnskulen ordna med transport til skulen. Det utgjer rett over 136.000 elevar over det ganske land.

Mengd i Austevoll

I Austevoll kommune får 462 elevar tilbod om skuleskyss, og dette er hele 63 prosent av alle dei 729 elevane som går på grunnskule i kommunen. Delen er såleis mykje større enn snittet i Noreg.

Ein titt på landsoversikta viser at delen varierer svært mykje rundt om i Kommune-Noreg. Og det er plassane med lange avstandar som toppar listene. Nokre få småkommunar har absolutt alle elevane sine på køyrelista. Minst del er det i mange av dei største kommunane. Oslo har ein del på berre dryge åtte prosent.

I Hordaland er det Tysnes kommune som toppar lista, med ein del på 72 prosent, mens Fedje kommune er sist med berre sju prosent.

Kriterium for skuleskyss

Det kan vere fleire årsaker til at elevar har rett til skuleskyss, opplyser Utdanningsdirektoratet på heimesidene sine.

– Dette kan vere lang skuleveg, som for fyrste trinn er to kilometer frå heim til skuledør, mens resten av trinna har ei minimumsgrense på fire kilometer, opplyser Udir.

Vidare får ein dekt skyss om ein har særleg farleg skuleveg, vurdert etter kriterium som er fastlagt.Dessutan om ein må bruke båt eller har ein funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom, blir det forklart.

Utgiftene høge i Austevoll

Kostnadene er store på dette området. I heile Noreg kosta skuleskyss 1,4 milliardar kroner i 2019.

I Austevoll kommune er netto driftsutgifter på 3.958.000 kroner under denne posten. Det er faktisk ein million kroner mindre enn kva som stod på same post året før.

Takket vere tala Kostra (KOMmune-STAt-RAPportering), kan vi rekne ut kor mykje kommunane bruker til skuleskyss, målte per innbyggjar. Her varierer det frå 1566 kroner per innbyggjar i Engerdal i Hedmark, til niks og ingenting i nokre få småkommunar. Gjennomsnittet i Noreg er 266 kroner per innbyggjar.

I Austevoll kommune bruker ein 756 kroner til skuleskyss per snute, noko som er 34. mest blant dei 395 kommunane med tal.

Av Yngve Johnsen

Del elevar med skuleskyss i Hordaland

  1. Kjelde: SSB

Kommune    Antall elevar                       Andel (%)      Utgifter per innb. (kr)

 

Sveio  485     58       900,5

Granvin         27       31       762,3

Austevoll      462     63,4    755,9

Masfjorden  156     71,2    708,5

Osterøy         495     47,4    643,6

Sund   525     47,2    579,1

Fusa   237     47,4    573,8

Modalen       36       54,5    572,2

Jondal            89       71,2    520,5

Ullensvang   201     49,6    491

Tysnes           220     72,1    490,8

Lindås            870     40,9    481,6

Austrheim    158     42,4    432,8

Fjell    1155  32,1    431,5

Kvinnherad  565     33,9    411,6

Bømlo            625     36,3    411,3

Radøy 222     38,5    386,5

Samnanger  148     52,5    379,1

Vaksdal         246     52,5    371,1

Kvam 459     43,6    364,6

Øygarden     251     38       350,2

Voss   589     33,5    344,9

Ulvik   59       47,2    334,3

Askøy 1221  27,8    288,2

Odda  114     16       285,1

Os       693     23       262,9

Bergen          4548  14,8    247,2

Meland         568     41,9    245,2

Stord  245     9,9      125,2

Eidfjord         16       17,8    124,7

Fitjar  99       22       0

Fedje  5         7,5      0

Etne   164     32,4    Ikke oppgitt

Noreg                       136238                     21,4               266