Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest
Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Sparebanken vest opprettar koronafond på 100 millionar