Når alt dette er over skal dei gje kvarandre ein god klem. Enn så lenge vert det luftklem mellom Geir Magnus Haugland og Maria Hagen.
Når alt dette er over skal dei gje kvarandre ein god klem. Enn så lenge vert det luftklem mellom Geir Magnus Haugland og Maria Hagen.

Når fellesskapet vert sett på vent