I januar stengde Russland for import og transitt av varer produsert frå norsk oppdrettsfisk. Dette fordi dei meinte å ha funne restar av det forbodne stoffet krystallfiolett i produkta. Mattilsynet har no besøkt fleire av fiskeforedlingsbedriftene utan å finne spor av stoffet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK
I januar stengde Russland for import og transitt av varer produsert frå norsk oppdrettsfisk. Dette fordi dei meinte å ha funne restar av det forbodne stoffet krystallfiolett i produkta. Mattilsynet har no besøkt fleire av fiskeforedlingsbedriftene utan å finne spor av stoffet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK

Mattilsynet fann ikkje forbode stoff i oppdrettsfisk