Krevjande dagar på helsehuset og kommunehuset sidan onsdag. Fokus har vore retta mot å ivareta eldre og risiokogruppene. Foto:  Geir Einarsen.
Krevjande dagar på helsehuset og kommunehuset sidan onsdag. Fokus har vore retta mot å ivareta eldre og risiokogruppene. Foto: Geir Einarsen.

Hovudinnsats for dei eldre og menneske i risikogrupper