Hoppekreps, ofte omtala som raudåte, vert mindre i stand til å ta vare på seg sjølv når han vert utsett for sjølv små dosar hydrogenperoksid. Foto: Terje van der Meeren, Havforskingsinstituttet.
Hoppekreps, ofte omtala som raudåte, vert mindre i stand til å ta vare på seg sjølv når han vert utsett for sjølv små dosar hydrogenperoksid. Foto: Terje van der Meeren, Havforskingsinstituttet.

Blir lette bytte med små dosar lusemiddel