Ragnhild Drønen, Karoline Vik, Eirik Blix og Marius Engelsen møter vennar på skuleplassen i vinterferien.
Ragnhild Drønen, Karoline Vik, Eirik Blix og Marius Engelsen møter vennar på skuleplassen i vinterferien.

Vinterferie på skuleplassen