Helge André Njåstad har fått ei solid hand på ferjerattet i Stortinget. Meir pengar til ferjefylka, krev likevel at dei sjølve gjer grep.
Helge André Njåstad har fått ei solid hand på ferjerattet i Stortinget. Meir pengar til ferjefylka, krev likevel at dei sjølve gjer grep.

Njåstad saksordførar for ferjesaka