Å måtte venta i uvissa med ein son på fire år som hadde smerter frå brannkopppar, gjer at familiefaren reiser spørsmål om ei bakvaktordning på den lokale legevakta.
Å måtte venta i uvissa med ein son på fire år som hadde smerter frå brannkopppar, gjer at familiefaren reiser spørsmål om ei bakvaktordning på den lokale legevakta.

Legevakta:

Hadde time klokka 16 – Måtte venta til neste dag