Oddvar Stangeland (75) fekk ikkje plass i heimkommunen etter operasjonen sin, men er likevel strålande nøgd med å få opptrening ved Åstveit helsesenter.
Oddvar Stangeland (75) fekk ikkje plass i heimkommunen etter operasjonen sin, men er likevel strålande nøgd med å få opptrening ved Åstveit helsesenter.

Kommunen hadde ikkje plass til utskrivingsklare Oddvar