Det kan verta bratt kaffikrus-føring når 438 innspel skal organiserast. Bjarte Madsen, Erik Kyvig, Morten Storebø og Stina Nordbak (ikkje til stades) utgjer arbeidsgruppa bak den nye kommuneplanen.
Det kan verta bratt kaffikrus-føring når 438 innspel skal organiserast. Bjarte Madsen, Erik Kyvig, Morten Storebø og Stina Nordbak (ikkje til stades) utgjer arbeidsgruppa bak den nye kommuneplanen.

Stort engasjement rundt kommuneplanen