– For å få bukt med eit problem, må det vera god dialog mellom skule og foreldre, seier Per Nordstrand. Han meiner urosamtaler ofte kan vera betre enn å oppretta straffesaker når unge eksperimenterer med illegale rusmiddel.
– For å få bukt med eit problem, må det vera god dialog mellom skule og foreldre, seier Per Nordstrand. Han meiner urosamtaler ofte kan vera betre enn å oppretta straffesaker når unge eksperimenterer med illegale rusmiddel.

Politiåret som gjekk