Andrzej Bobau (29), har ingenting imot at Marsteinen vitjar arbeidsplassen hans. Han fortel at han ynksjer å gjera ein så god jobb som mogleg.
Andrzej Bobau (29), har ingenting imot at Marsteinen vitjar arbeidsplassen hans. Han fortel at han ynksjer å gjera ein så god jobb som mogleg.

Ny bossdunk, stor miljøgevinst

No i januar vert dei nye dunkane med oranjse lòk tømde for fyrste gongen. Reinhaldsverket forventar at endå meir avfall vil gå til gjenbruk.

ret rundt møter me desse grå bosbilane med SIM-logo på, kanskje utan å reflektera meir over det. Stundom må me rygga for å sleppa dei fram. Tida er som regel knapp og pulsen stig. At vegane er ei stor utfordring i denne jobben er ikkje vanskeleg å tenkja seg. For å finne meir ut opnar eg døra på passasjersida til ein slik bil, og klyv inn.

Denne saka les du i e-avisa her.