"Så det finst altså eit fag for sånne raringar som meg?" tenkte Stein Arnold Hevrøy, og tok fatt på filosofi-studiane.
"Så det finst altså eit fag for sånne raringar som meg?" tenkte Stein Arnold Hevrøy, og tok fatt på filosofi-studiane.

I margane til Olav H. Hauge