– Diabetesen og eg skal halda saman livet ut. Eg er ganske realistisk sånn sett, seier Stein Sletten.
– Diabetesen og eg skal halda saman livet ut. Eg er ganske realistisk sånn sett, seier Stein Sletten.

Den glade vandrar på éin fot