Camilla Knudsen Pamer, Anniken Haukanes, Isabel Njåstad Solberg og Nina Njåstad.
Damene bak Hjarterom i Havgapet og Raudekrossen strekker gladleg ut ei hjelpande hand til dei som behøv litt ekstra støtte, både rundt juletida og elles i året.
Camilla Knudsen Pamer, Anniken Haukanes, Isabel Njåstad Solberg og Nina Njåstad. Damene bak Hjarterom i Havgapet og Raudekrossen strekker gladleg ut ei hjelpande hand til dei som behøv litt ekstra støtte, både rundt juletida og elles i året.

Ynskje om å hjelpa andre