"Tjelden" er innstilt og Møkster og Litlakalsøy med det isolerte. Foto: Linda Økland
"Tjelden" er innstilt og Møkster og Litlakalsøy med det isolerte. Foto: Linda Økland

Uvêret: Øybåten innstilt, Bergensbåten går ikkje innom Bekkjarvik