Avdelinga som kan hjelpa deg om du har utfordringar knytt til mental helse eller rus held til i Helsehuset på Storebø. Her har dei fått meir å gjera dei siste åra. Foto: Geir Einarsen.
Avdelinga som kan hjelpa deg om du har utfordringar knytt til mental helse eller rus held til i Helsehuset på Storebø. Her har dei fått meir å gjera dei siste åra. Foto: Geir Einarsen.

Meir å gjera for psykisk helse