Nye rabattordningar skal gjera det billegare å reisa med ferje både for personar utan bil og for lag og organisasjonar som reiser med fleire køyretøy. Foto: Bjørn Ivar Voll / NPK
Nye rabattordningar skal gjera det billegare å reisa med ferje både for personar utan bil og for lag og organisasjonar som reiser med fleire køyretøy. Foto: Bjørn Ivar Voll / NPK

Lag og organisasjonar skal få ferjerabatt