Jan Tørres Nordstrand meiner at det hastar med å få kateket på plass til kyrkjelyden.
Jan Tørres Nordstrand meiner at det hastar med å få kateket på plass til kyrkjelyden.

Kyrkja manglar pedagog