Dommar Ole Kristoffer Tøkje instruerar korleis det gjevne indirekte frisparket skal takast. Nummer 10, William Veivåg, står klar som eksekutør.
Dommar Ole Kristoffer Tøkje instruerar korleis det gjevne indirekte frisparket skal takast. Nummer 10, William Veivåg, står klar som eksekutør.

Julefotball og god stemning