Så vart det fiskerikaldender i 2020, med avdøde Øystein Rabben på framsida. Hallvard Stenevik (til venstre), Bjarne Hevrøy og Leif Audun Njåstad har stått i brodden for arbeidet.
Så vart det fiskerikaldender i 2020, med avdøde Øystein Rabben på framsida. Hallvard Stenevik (til venstre), Bjarne Hevrøy og Leif Audun Njåstad har stått i brodden for arbeidet.

I Øystein sitt kjølvassfar