Håvard Kleppe er med i Fiskeridirektoratet sin film om forsøpling av havet.
Håvard Kleppe er med i Fiskeridirektoratet sin film om forsøpling av havet. FOTO: Fiskeridirektoratet

Haldningsskapande film om plast frå fiskereiskap