Ny "Gerda Marie" - Karstensens-bygde "King's Cross". Foto: Bernt Sortland.
Ny "Gerda Marie" - Karstensens-bygde "King's Cross". Foto: Bernt Sortland.

Gerda Marie kjøper ”King’s Cross”