PHT-sjukepleiarane Mona Troland, Kaia Blænes og June Fondenes driv aktiv oppfylging av pasientar, og er slik fastlegane sine forlenga armar.
PHT-sjukepleiarane Mona Troland, Kaia Blænes og June Fondenes driv aktiv oppfylging av pasientar, og er slik fastlegane sine forlenga armar.

Tettare på pasientane enn tidlegare