Politikarar frå fylkespartia Marsteinen har kontakta ynskjer å gjennomgå takstane i det nye storfylket. I dag kostar det mykje meir å dra over Krossfjorden enn Byfjorden. Foto: Geir Einarsen.
Politikarar frå fylkespartia Marsteinen har kontakta ynskjer å gjennomgå takstane i det nye storfylket. I dag kostar det mykje meir å dra over Krossfjorden enn Byfjorden. Foto: Geir Einarsen.

Tek tak i snøggbåtprisane