– Når folk seier "Me sjåast", svarar eg "Nei, me snakkast", sa Tor Hauge. Måndag vart det fyrste møte i Noregs Blindeforbund sitt ferske lokallag i Austevoll heldt.
– Når folk seier "Me sjåast", svarar eg "Nei, me snakkast", sa Tor Hauge. Måndag vart det fyrste møte i Noregs Blindeforbund sitt ferske lokallag i Austevoll heldt.

Saman om skrantande syn