Planane om å reisa landbasert oppdrettsanlegg for kråkebollar kan vera eitt steg nærare etter at to rapportar konkluderer med at området på Haukanes ikkje har store verdiar knytt til naturmangfald. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.
Planane om å reisa landbasert oppdrettsanlegg for kråkebollar kan vera eitt steg nærare etter at to rapportar konkluderer med at området på Haukanes ikkje har store verdiar knytt til naturmangfald. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Kråkebollane rykkjer nærare