Den lokale banksjefen tek sjølv i mot pass og førarkort når bankkundane må legitimera seg, etter krav frå styresmaktene.
Den lokale banksjefen tek sjølv i mot pass og førarkort når bankkundane må legitimera seg, etter krav frå styresmaktene.

– Kjapt å legitimera seg