"Ruth" kjem til Pelagia Måløy for lossing av NVG sild i 2018. Foto: Ivar Strømmen.
"Ruth" kjem til Pelagia Måløy for lossing av NVG sild i 2018. Foto: Ivar Strømmen.

Halstensen kjøper «Ruth» frå Danmark