Fluctus’ sine daglege leiar Harald Lien og superveteran Rolf Hatlevik understekar at Gaselle-prisen er resultatet av innsatsen til alle tilsette. Frå veggen tittar Raymond Horne og Trond Vassnes på ein av selskapet sine leveransar. 
Fluctus’ sine daglege leiar Harald Lien og superveteran Rolf Hatlevik understekar at Gaselle-prisen er resultatet av innsatsen til alle tilsette. Frå veggen tittar Raymond Horne og Trond Vassnes på ein av selskapet sine leveransar. 

Gasella som ikkje vil hoppa høgare