Frode Andersen i Ventilasjonservice Hordaland/Austevoll, VSA.
Frode Andersen i Ventilasjonservice Hordaland/Austevoll, VSA.

Forbetrar ventilasjonen i kommunen