Formannskapet diskuterte budsjett i går. Her ved møtestart. Høgre, Krf og Arbeidarpartiet vil auka investeringane, medan opposisjonspartiet Frp vil trø på bremsen. Høgres gruppeleiar Anita Melingen (med ryggen til), deretter rådmann Bjarte Madsen, ordførar Morten Storebø (H), varaordførar Anja Heggholmen, Renate Møgster Klepsvik (Frp), Helge André Njåstad (Frp) og Sofie Bøe Tømmerbakke (Senterpartiet).
Formannskapet diskuterte budsjett i går. Her ved møtestart. Høgre, Krf og Arbeidarpartiet vil auka investeringane, medan opposisjonspartiet Frp vil trø på bremsen. Høgres gruppeleiar Anita Melingen (med ryggen til), deretter rådmann Bjarte Madsen, ordførar Morten Storebø (H), varaordførar Anja Heggholmen, Renate Møgster Klepsvik (Frp), Helge André Njåstad (Frp) og Sofie Bøe Tømmerbakke (Senterpartiet).

Budsjett 2020:

Fleirtalet vil investera i idretten