Kvar tredje person på Storakalsøy er under 18 år, og busetnaden er generelt ung. 
– Det sosiale miljøet er godt her ute, seier Lena Dorthea Økland. Både ho og systera Charlotte har flytta frå Økland og ut, i likskap med fleire andre på same alder.
Kvar tredje person på Storakalsøy er under 18 år, og busetnaden er generelt ung. – Det sosiale miljøet er godt her ute, seier Lena Dorthea Økland. Både ho og systera Charlotte har flytta frå Økland og ut, i likskap med fleire andre på same alder.

Ungt, yrande samfunn