Det står dårleg til på Hufthamartunet, og det trengst 100 000 for å tetta vindauga og sikra inventar frå fukt og råte.
Det står dårleg til på Hufthamartunet, og det trengst 100 000 for å tetta vindauga og sikra inventar frå fukt og råte.

Treng 100 000 kroner til tunet