Jan-Tørres Nordstrand framfor kyrkja, som no manglar 200 kvadratmeter tak.
Jan-Tørres Nordstrand framfor kyrkja, som no manglar 200 kvadratmeter tak.

Tjuveri av 200 kvadratmeter kyrkjetak