Folkehelsekoordinator Stine Emilie Konradsen og rektor Anders Hjelle framføre skulegarden i dag. Innan nokre år vil det vonleg skina aktivitetsglede frå uteområdet ved Austevoll ungdomsskule.
Folkehelsekoordinator Stine Emilie Konradsen og rektor Anders Hjelle framføre skulegarden i dag. Innan nokre år vil det vonleg skina aktivitetsglede frå uteområdet ved Austevoll ungdomsskule.

Planlegg uteområdet etter dansk modell