"Horgefjord" er ute av drift.
"Horgefjord" er ute av drift.

«Horgefjord» ute av drift