3,1 millionar frå Havbruksfondet kjem inn på kommunens konto før jul.
3,1 millionar frå Havbruksfondet kjem inn på kommunens konto før jul.

3,1 millionar frå Havbruksfondet