Høgre ved Morten Storebø, Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen og Kristeleg folkeparti ved Rolf Tore Hellesøy inngår samarbeid i kommunestyresalen.
Høgre ved Morten Storebø, Arbeidarpartiet ved Anja Heggholmen og Kristeleg folkeparti ved Rolf Tore Hellesøy inngår samarbeid i kommunestyresalen.

Signerer valteknisk samarbeidsavtale