"Radek" slik han ser ut på teiknebrettet. Illustrasjon: Kongsberg Maritime.
"Radek" slik han ser ut på teiknebrettet. Illustrasjon: Kongsberg Maritime.

Set endeleg i gang med ”Radek”