MB «Rognekjeksa» her til kai i Torangsvågen.
MB «Rognekjeksa» her til kai i Torangsvågen.

Satsar på transport av reinsefisk