Renate Møgster Klepsvik og Framstegspartiet meinet det er større rom for å vera ombodspersonar for austevollingane i politikken.
Renate Møgster Klepsvik og Framstegspartiet meinet det er større rom for å vera ombodspersonar for austevollingane i politikken.

Ja-kommune og ombodsmenn