Emilia får prøva seg i sadelen, medan Hilda leiar ein av dagens hovudattraksjonar.
Emilia får prøva seg i sadelen, medan Hilda leiar ein av dagens hovudattraksjonar.

Full stall hos rideklubben