• I kommunestyresalen er teljinga av røyster i full sving. 29,1 prosent har førehandsrøysta i Austevoll.
    Bilde 1 av 1 I kommunestyresalen er teljinga av røyster i full sving. 29,1 prosent har førehandsrøysta i Austevoll.

Førehandsstemmene: SV og MDG inne