Talet på ferjeulykker har dei siste åra gått kraftig ned. Ikkje minst gjeld dette samanstøytar når ferjene skal leggja til eller frå kai. På fem år har slike ulykker blitt halvert. 
Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen
Talet på ferjeulykker har dei siste åra gått kraftig ned. Ikkje minst gjeld dette samanstøytar når ferjene skal leggja til eller frå kai. På fem år har slike ulykker blitt halvert. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Færre ulykker på og med norske ferjer