Skjemdump frå kartverket.no viser at kombinasjonen med forventa havnivå i 2090 og såkalla 200-årsflod, gjev store utfordringar i Bekkjarvik.
Skjemdump frå kartverket.no viser at kombinasjonen med forventa havnivå i 2090 og såkalla 200-årsflod, gjev store utfordringar i Bekkjarvik.

120.000 norske bygningar i faresona for stormflod