Eitt av to høgdebasseng ved Porsdalen. Austevoll vatn og avløp meiner at vatnet i Austevoll skal vera trygt.
Eitt av to høgdebasseng ved Porsdalen. Austevoll vatn og avløp meiner at vatnet i Austevoll skal vera trygt.

Trygge på Austevoll-vatnet