– Nor-Shipping er ein særs effektiv og god plass å vera for oss. Her møter me reiarlag, representantar for hamner, og som på bilete, potensielle samarbeidspartnarar, fortel Tor Mikal Østervold. Foto: Vidar Alfarnes.
– Nor-Shipping er ein særs effektiv og god plass å vera for oss. Her møter me reiarlag, representantar for hamner, og som på bilete, potensielle samarbeidspartnarar, fortel Tor Mikal Østervold. Foto: Vidar Alfarnes.

– Tidene spelar på lag med oss

– Nor-Shipping er ein særs effektiv og god plass å vera for oss. Her møter me reiarlag, representantar for hamner og potensielle samarbeidspartnarar, fortel Tor Mikal Østervold. Foto: Vidar Alfarnes.

Dei fekk mykje merksemd og god reklame, då dei vann den store innovasjonsprisen på Nor-Shipping i 2013. Seks år seinare er EcoSubsea attende på gamle tomter, sjølv om dei eigentleg ikkje har tid.

– Det er armar og bein om dagen, og eg veit eigentleg ikkje kor tid dei andre kjem innom her på Lillestrøm, smiler Tor Mikal Østervold, Han er dagleg leiar for selskapet Ecosubsea, som han og broren Klaus starta for elleve år sidan. Og som dei sidan han brukt kvar ledig time på å utvikla vidare. Men no skjer det mykje.

Les meir om EcoSubsea i avisa denne veka.