– Nor-Shipping er ein særs effektiv og god plass å vera for oss. Her møter me reiarlag, representantar for hamner, og som på bilete, potensielle samarbeidspartnarar, fortel Tor Mikal Østervold.  Foto: Vidar Alfarnes.
– Nor-Shipping er ein særs effektiv og god plass å vera for oss. Her møter me reiarlag, representantar for hamner, og som på bilete, potensielle samarbeidspartnarar, fortel Tor Mikal Østervold. Foto: Vidar Alfarnes.

– Tidene spelar på lag med oss